Martí JM

Presentación

Estudiant de Biomedicina a la UB. BHLibertarian. El Maresme lliure, lliberal i tropical.